Bệnh trĩ lâu năm

Bệnh Trĩ là một căn bệnh thuộc hậu môn trực tràng, bệnh Trĩ là một căn bệnh làm cho người bệnh ” đứng ngồi không yên”. Nhiều người không chịu đựng được nữa mới đi khám bệnh thì có thể bệnh đã trở nên nặng hơn rồi!